Atelier Naerebout streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Atelier Naerebout niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is.

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Atelier Naerebout aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Wel stelt Atelier Naerebout het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld: info@naerebout.nl. Atelier Naerebout behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
Op de inhoud en vormgeving van deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving - op welke wijze dan ook - dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Atelier Naerebout.

Colofon        Disclaimer        Sitemap        Marianne Y. Naerebout © 2019