HP De Tijd, 19 augustus 2011

Aan tafel. Een goed gesprek met Henk Krol & Marianne Naerebout.

Ze is een van de best verkopende Nederlandse kunstenaars. Haar kleurige schilderijen en beelden, vaak met mozaïek, vinden vooral gretig aftrek in het buitenland. Daar betaald met fors voor een echte Marianne Y. Naerebout.

Download de PDF

1: Een goed gesprek met Henk Krol
2: Een goed gesprek met Henk Krol
Colofon        Disclaimer        Sitemap        Marianne Y. Naerebout © 2019